Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kontrole 2022

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:01

Podmiot kontrolujący

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Szczecin

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:05

Termin kontroli

13.04.2022 r. - 22.06.2022 r.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:06

Przedmiot kontroli

Funkcjonowanie małych portów morskich w województwach pomorskim 
i zachodniopomorskim za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2022 r. 

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:08

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:09

KONTROLE 2021

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2021-07-05 12:26

Podmiot kontrolujący

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Świnoujściu

Termin kontroli

02.06.2021 r.

Przedmiot kontroli

 1. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 2. Ocena przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 276).
 3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwepidemicznych w zakresie rezimu sanitarnego związanego z pandermią COVID-19.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2021-07-05 12:53

KONTROLE 2020

Podmiot kontrolujący

Biuro Spraw Obronych Żeglugi Urzędu Morskiego w Szczecinie

Termin kontroli

9 września 2020 r.

Przedmiot kontroli

Weryfikacja obiektów portowych:
- Port Handlowy w Kołobrzegu,
- Przystań Pasażerska w Kołobrzegu,
- Nabrzeże Barkowskie

Metryka

 • opublikował: Karolina Lechocka
  data publikacji: 2020-10-15 10:38

Podmiot kontrolujący

Ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Termin kontroli

29 września 2020r.

Przedmiot kontroli

Kontrola operacji realizowanej w ramach PO Ryby 2007-2013 " Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczna wraz z modernizacją nabrzeża"

Metryka

 • opublikował: Karolina Lechocka
  data publikacji: 2020-10-15 10:44

KONTROLE 2019

Podmiot kontrolujący

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Termin kontroli

04-05.03.2019 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola nr RPZP.04.01.00-32-1017/17 pn. "Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu- cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim"

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-30 08:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-30 08:58

Podmiot kontrolujący

AUDITSOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Termin kontroli

28.02.2019 -05.04.2019 r.

Przedmiot kontroli

"Usługa audytu zewnętrznego w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg"

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-05 12:30

Podmiot kontrolujący

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Termin kontroli

06.11.2019

Przedmiot kontroli

Kontrola trwałości operacji  nr OR16-61722-OR1600005/13 pt. Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg"

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 08:13

KONTROLE 2017-2018

Podmiot kontrolujący

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Szczecin

Termin kontroli

07.12.2017 r.-02.02.2018 r.

Przedmiot kontroli

Rozwoju średnich i małych portów morskich” za okres 2015-2017 ( I półrocze)

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-02 09:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:51

Podmiot kontrolujący

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Termin kontroli

17.05.2018 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola umowy 00255-6173-SW1600530/12/13 " Modernizacja systemu odbojnic przy nabrzeżu pilotowym w Porcie Kołobrzeg"

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-12 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:52

Podmiot kontrolujący

Polska Organizacja Turystyczna

Termin kontroli

24.05.2018 r.

Przedmiot kontroli

Weryfikacja rzeczowa realizacji projektu. weryfikacja prawidłowości oznaczeń promocyjnych projektu, poprawność archiwizacji dokumentów dotyczących projektu " Zachodniopomorski Szlak Żeglarski -- sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. 

Metryka

 • data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-12 12:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 12:58

KONTROLE 2016

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-17 09:29

Podmiot kontrolujący

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odział regionalny Szczecin

Termin kontroli

15.02.2016 - 16.02.2016 r. 

Przedmiot kontroli

PO RYBY 2007-2013 oś 3 środek 3.3 Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-02-17 09:30

Podmiot kontrolujący

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odział regionalny  Szczecin

Termin kontroli

08.03.2016- 14.03.2016

Przedmiot kontroli

PO RYBY 2007-2013 oś 3 środek 3.3 " Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-15 12:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 12:49

Podmiot kontrolujący

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Termin kontroli

01.06.2016 - 10.06.2016

Przedmiot kontroli:

- świadczenia krótko i długoterminowe,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- FP i FGŚP,

- zgłoszenie do ubezpieczeń

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-03 07:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-08 08:29

Podmiot kontrolując

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Termin kontroli

06.07.2016-07.07.2016 r.

Przedmiot kontroli

Weryfikacja ochrony portu Kołobrzeg wraz z planem ochrony w obiektach portowych: Port Handlowy, Nabrzeże Barkowskie, Przystań Pasażerska

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-07-08 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-08 08:58

KONTROLE 2015

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-17 12:36

Podmiot kontrolujący

Wojewoda Zachodniopomorski

Termin kontroli

17.03.2015 r.

Przedmiot kontroli

Projekt Marriage Program Południowy Bałtyk

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-17 12:37

Podmiot kontrolujący

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział regionalny Szczecin

Termin kontroli

24.04.2015-27.04.2015 r.

Przedmiot kontroli

Środek 3.3 Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-04-28 08:00

Podmiot kontrolujący

Okręgowa Inspekcja Pracy w Szczecinie

Termin kontroli

od 21.05.2015 do 17.06.2015 r.

Przedmiot kontroli

Kontola przestrzegania prawa pracy w tym przepisów i zasad BHP

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-17 11:58

Podmiot kontrolujący

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin kontroli

19.08.2015 r. 

Przedmiot kontroli

Weryfikacja realizacji operacji w pamach PO RYBY 2007-2013  " Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-08-20 07:49

Podmiot kontrolujący

Okręgowa Inspekacja Pracy w Szczecinie

Termin kontroli

12.10.2015

Przedmiot kontroli

Kontrola realizacji środków prawnych, zagadnień dotyczących rozwiązania stosunku pracy i wynagrodzeń za pracę

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-12 13:25

Podmiot kontrolujący

Polska Organizacja Turystyczna

Termin kontroli

28.10.2015 - 29.10.2015

Przedmiot kontroli

Kontrola projektu  " Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-10-30 09:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-30 09:46

KONTROLE 2014

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-28 11:41

Podmiot kontrolujący

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu - Kurator Sądowy

Termin kontroli

25.11.2014 i  28.11.2014

Przedmiot kontroli

1. Organizacja pracy skazanych wykonujących karę ograniczenia wolności oraz prowadzona dokumentacja.

2. Kontrola skazanych wykonujących karę ograniczenia wolności i pracę społecznie użyteczne orzeczone za grzywnę.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-28 11:42

Kontrole 2013

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 10:17

Podmiot kontrolujący

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Odział Regionalny Szczecin

Termin kontroli

13.02.2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola w ramach SPO działanie 3.3.Rybacka infrastruktura portowa w ramach Sektorowego Programu Opreracyjnego. Zakres kontroli obejmował weryfikację informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji wniosku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:25

Podmiot kontrolujący

Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej - audyt Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie

Termin kontroli

od 26.03.2013 r. do 05.06.2013 r.

Przedmiot kontroli

Audyt operacji 00018-61722-OR1600027/10/11 " Wyposażenie Nabrzeża Remontowego w Porcie Rybackim w Kołobrzegu"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-09 08:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-09 08:15

Podmiot kontrolujący

Polska Organizacja Turystyczna

Termin kontroli

od 03.07.2013 r. do 05.07.2013 r.

Przedmiot kontroli

Realizacja projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-09 08:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-09 08:11

Podmiot kontrolujacy 

Urząd Morski Słupsk - Kapitanat Portu Kołobrzeg

Termin kontroli

24.07.2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu technicznego i wyposażenia nabrzeży :
- Nabrzeże Wschodnie,
- Nabrzeże Postojowe,
- Pomost Drewniany,
- Nabrzeże Skarpowe,
- Nabrzeże Remontowe,

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-26 10:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 10:28

Podmiot kontrolujący

Urząd Morski Słupsk - Kapitanat Portu Kołobrzeg

Termin kontroli

05.08.2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu technicznego i wyposażenia nabrzeży:

- Pilotowego,

- Koszalińskiego,

- Przy zjazdach Ro-Ro

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-07 14:18

Podmiot kontrolujący

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Szczecin

Termin kontroli

od 22.08.2013 r. do 23.08.2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola przeprowadzonej inwestycji pn. " Remont Basenu Łodziowego pod potrzeby jednostek rybackich w Porcie Kołobrzeg"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-04 08:13

Podmiot kontrolujący 

Urząd Morski w Słupsku oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Termin kontroli

18.09.2013 r.

Przedmiot kontroli

weryfikacja obiektów portowych " Przystań Pasażerska" oraz  "Port Handlowy"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-20 09:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-20 09:53

Podmiot kontrolujący

Sąd Rejonowy w Kołobrzegu - Kurator Zawodowy

Termin kontroli

15.11.2013 r. w godz. 9.30-10.30

Przedmiot kontroli

Organizacja pracy skazanych wykonujących kary ograniczenia wolności i prace społecznie użyteczne w zamian za niewniesioną grzywnę

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-15 11:28

KONTROLE 2011

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:12

Przedmiot kontroli

Główny Inspektor kontroli ZUS

Termin kontroli

od 24.04. do 17.05.2011 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola na podstawie art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - kontrola okresowa

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:22

Podmiot kontrolujący

Główny Specjalista ds Kontroli Państwowej - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Koszalinie

Termin kontroli

06.05.2011 r.

Przedmiot kontroli

Warunki rozwoju polskich portów morskich

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:19

Podmiot kontrolujący

Naczelnik Urzędu Skarbowego

Termin kontroli

od 06.09. do 19.09.2011 r.

Przedmiot kontroli

Podatek VAT za lipiec, zasadność zwrotu różnicy podatku w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:15

Podmiot kontrolujący

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu

Termin kontroli

od 06.12.2011 r. do 15.12.2011 r.

Przedmiot kontroli

Zasadność zwrotu różnicy podatku w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług za październik 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:12

KONROLE 2009

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:03

Podmiot kontrolujący

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Termin kontroli

9-13.02.2009 r.

Przedmiot kontroli

Poświadczenie wiarygodności DAS 2008 -Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-02 21:23:29