Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2022 R.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
 5. Określenie warunków płatności.
 6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
 7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 28 kwietnia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24 października 2022 r.

Podstawowe dane o Spółce
Rok 2020 r. 2021 r.
Suma bilansowa  77331 tys. zł 76074 tys. zł
Przychody ze sprzedaży 8043 tys. zł 9940 tys. zł
Przychody ogółem 10261 tys. zł 11920 tys. zł
Przeciętne zatrudnienie 18,75 etatów 19,75 etatów

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-09-06 12:35

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI - Wybór Dzierżawcy w celu wybudowania i prowadzenia parkingu wielopoziomowego

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do negocjacji w sprawie Wyboru Dzierżawcy w celu wybudowania i prowadzenia parkingu wielopoziomowego.

Termin składania ofert upływa 12.08.2022 r. o godz. 10.00. W tym terminie oferta winna
dotrzeć do Wydzierżawiającego.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-07-20 11:32

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-07-20 11:32

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje Partnera do utworzenia terminalu i uruchomienia połączenia promowego. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Ekspertyzę nawigacyjną dla określonych promów, które stanowią załącznik do postepowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.
Wnioski o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych należy składać pisemnie na adres Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl w terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-07-05 11:09
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 14:46

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-07-05 11:36

OFERTA PRACY – INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ I SPRAW PRACOWNICZYCH

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

Zakres obowiązków:

Samodzielne prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej oraz kompleksowa obsługa spraw pracowniczych;

Tworzenie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnym stanem prawnym (zakładanie, aktualizowanie, archiwizowanie);

Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczeń w zakresie nieobecności pracowniczych, urlopów i zwolnień lekarskich;

Sporządzanie raportów kadrowych i placowych;

Przygotowywanie i weryfikacja prawidłowości naliczeń listy płac dla różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie);

Kontrola i sporządzanie corocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego;

Bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy;

Wprowadzanie faktur sprzedaży i zakupu do systemu księgowego;

Rozliczanie raportów kasowych;

Współpraca z innymi działami Spółki w zakresie przygotowywania i weryfikowania dokumentów rozliczeniowych.

Wymagania

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość, podatki, prawo, prawo pracy);

Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych;

Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowana OPTIMA) i finansowo-księgowych (preferowana SYMFONIA);

Bardzo dobra znajomość MS Office, w tym programu Excel;

Zdolność analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, samodzielność i systematyczność.

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca stacjonarna

Dokumenty należy składać do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-01-14 07:39

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
 5. Określenie warunków płatności.
 6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
 7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 29 kwietnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26 listopada 2021 r.

Podstawowe dane o Spółce

Rok

2019 r.

2020 r.

Suma bilansowa

77,3 mln

77,5 mln

Przychody ze sprzedaży

7,5 mln

8,0 mln

Przychody ogółem

9,7 mln

10,8 mln

Przeciętne zatrudnienie

18 etatów

19 etatów

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2021-10-28 14:21
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-28 14:23

Oferta pracy

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Inspektor ds. eksploatacji.

 

Zakres obowiązków obejmuje między innymi

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury portowej 
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku
 • prowadzenie nadzoru utrzymania w należytym stanie porządku i czystości nieruchomości
 • przygotowanie do wykonywania usług świadczonych na rzecz ZPM
 • nadzór nad wykorzystaniem majątku Spółki
 • przeprowadzanie postępowań ofertowych
 • przygotowanie i opracowanie spraw z zakresu działalności portu
 • przygotowywanie umów dotyczących działalności portu
 • obsługa Kontrahentów ZPM Kołobrzeg w zakresie świadczonych usług
 • uczestniczenie w kontrolach przestrzegania przepisów na nabrzeżach i podczas
 • postoju jednostek pływających
 • prowadzenie dokumentacji analitycznej
 • sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i
 • wewnętrznej z zakresu działalności Spółki
 • archiwizowanie dokumentacji z prowadzonych zadań
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów strategii gospodarczych rozwoju

Portu Kołobrzeg

Wymagania

 • wykształcenie średnie
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w obsłudze klienta
 • obsługa komputera (pakiet office)

   

Warunki pracy:

Umowa o pracę na pełny etat

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. przy ul. Portowej 41 lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 22.10.2021 r.

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2021-10-08 14:05
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 11:58

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
 2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
 3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
 4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
 5. Określenie warunków płatności.
 6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
 7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 30 kwietnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 listopada 2020 r.

Podstawowe dane o Spółce

Rok

2018 r.

2019 r.

Suma bilansowa

78,8 ,mln

77,3 mln

Przychody ze sprzedaży

6,4 mln

7,5 mln

Przychody ogółem

9,9 mln

9,7 mln

Przeciętne zatrudnienie

17 etatów

18 etatów

 

Najem placu

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2023-07-13 07:46
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-13 07:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-13 08:01:32