Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Kontrole 2022

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:12

Podmiot kontrolujący 

Rada Nadzorcza

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2023-01-31 14:04
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 14:06

Przedmiot kontroli

Kontrola prowdzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:

1) kontrola nieruchomości i prawidłowości realizacji zawartych umów z kontrahentami - Sklepy Port Rybacki 

2) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres sierpień - październik 2022r. 

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2023-01-31 14:11

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2023-01-31 14:03
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 14:12

sprawozdanie z kontroli RN 29.11.2022r.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2023-01-31 13:44

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.07.2022 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:
1) Weryfikacja statystyk jachtów odwiedzających Port Jachtowy oraz rezydentów na stałe stacjonujacych w porcie.
2) Kontrola funkcjonowania Portu jachtowego oraz innych atrakcji w sezonie letnim.
3) Kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres maj - lipiec 2022 r.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-09-01 11:35
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-01 11:48

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

27.04.2022 r.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:17

Przedmiot kontroli

1) wyrywkowa kontrola poprawności zawierania i realizacji umów z podmiotami na których
rzecz świadczy ZPM,
 
2) wyrywkowa kontrola poprawności zawierania i realizacji umów z podmiotami
świadczącymi usługi na rzecz ZPM
3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń – kwiecień 2022r.
(I kwartał 2022r.)

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-08-02 21:19

KONTROLE 2021

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

30.12.2021

Przedmiot kontroli

 • kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec - grudzień 2021r.
 • kontrola działań windykacyjnych Spółki w ostatnich trzech miesiącach.

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-01-13 10:32
 • zmodyfikował: P.Kostrzewa
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 10:54

Metryka

 • opublikował: P.Kostrzewa
  data publikacji: 2022-01-13 10:30

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

30.07.2021 r.

Przedmiot kontroli

- kontrola prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres kwiecień - czerwiec 2021r.

- kontrola realizacji wybranych wskaźników rzeczowych w Porcie Morskim w latach 2019-2020

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

28.04.2021 r.

Przedmiot kontroli

- prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń - marzec 2021r.

- przeprowadzania wizji lokalnych w Porcie Jachtowym

KONTROLE 2020

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

20.01.2020 r.

Przedmiot kontroli

- wyrywkowa kontrola faktur za okres październik- grudzień 2019 r.
- prowadzenie ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik- grudzień 2019   (IV kwartał 2019)

Podmiot kontrolujący 

Rada Nadzorcza

Termin kontroli 

28.07.2020 r.

Przedmiot kontroli

- prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń - czerwiec 2020r. (I i  II kwartał 2020r.).
- kontrola punktów handlowych zlokalizowanych przy ul. Towarowej pod kątem funkcjonowania w sezonie letnim i przestrzegania reżimów sanitarnych związanych  z pandemią COVID-19.

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.12.2020r.

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki
i podległych pracowników dotyczących:
1)  prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec - grudzień 2020r.
2)   poprawności wykonywania działań związanych z nabyciem lub zbyciem składników; majątkowych będących środkami trwałymi;
3) kontrola windykacji należności.
4) celowość podjętych działań związanych z panującą epidemią

KONTROLE 2019

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

23.01.2019 r.

Przedmiot kontroli

- wyrywkowa kontrola faktur za okres październik – grudzień 2018 r.
- przegląd dokumentacji aplikacyjnej do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg
- prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik – grudzień  2018r.
(IV kwartał 2018 r.).

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

25.04.2019

Przedmiot kontroli

- wyrywkowa kontrola faktur za okres styczeń – marzec 2019 r.
- prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń-marzec 2019 r. (I kwartał 2019 r.).

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-04-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-30 08:24

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

23.07.2019 r.

Przedmiot kontroli

- wyrywkowa kontrola  faktur za okres kwiecień – czerwiec  2019 r.
-  prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres kwiecień - czerwiec 2019 r. (II kwartał 2019 r.).

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 08:09

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

28.10.2019 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:
1) kontrola zawartych umów w porcie pasażerskim
2) wyrywkowej kontroli faktur za okres sierpień – 28.10.2019 r.
3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres sierpień – 28.10.2019 r. (III kwartał 2019).

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-29 10:36

KONTROLE 2018

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-27 12:26

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.01.2018

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki 
i podległych pracowników dotyczących:
1) przeglądu instrukcji, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych w Spółce za rok 2017
2) wyrywkowej kontroli faktur za okres od październik – grudzień  2017r.
3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres październik – grudzień  2017r.  (IV kwartał 2017)

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-27 12:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-27 12:26

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

25.04.2018

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:

- wyrywkowej kontroli faktur za okres od stycznia do marca 2018 r.

- prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres styczeń- marzec 2018 r. ( I kwartał 2018)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-07 09:52

Podmiot kontrolujący

 

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

 

31.07.2018

Przedmiot kontroli

1) Kontrola oraz wizja lokalna z przebiegu realizacji inwestycji pn. „Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzonych prac konserwatorskich
i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim”.
2) wyrywkowej kontroli faktur za okres kwiecień – czerwiec  2018r.
3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres kwiecień - czerwiec 2018r.
(II kwartał 2018r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-03 13:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 13:31

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

25.09.2018 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola prowadzenia spraw Spółki oraz realizacji obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników dotyczących:
1) kontrola dotycząca prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z przeglądami 5-letnimi. 
2) wyrywkowej kontroli faktur za okres od lipca do 25 września 2018 r.
3) prowadzenia ewidencji czasu pracy zarządu za okres lipiec – 25 września 2018 r. (III kwartał 2018).

KONTROLE 2017

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

30.03.2017

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie: 
- przeglądu instrukcji, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych w Spółce, 
-wyrywkowej kontroli  faktur za okres od grudnia 2016r. do luty 2017r.

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-03-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 17:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 21:51

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

14.07.2017

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- nadzór nad przebiegiem wykonania kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w porcie morskim w Kołobrzegu wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna.
- wyrywkowej kontroli  faktur za okres od marzec 2017r. do maja 2017r.

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-07-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 17:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 21:50

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli 

27.10.2017

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki
i podległych pracowników w zakresie:
- prowadzenia ewidencji przerw za okres lipiec- wrzesień 2017 
- wyrywkowej kontroli  faktur za okres od czerwca 2017r. do września 2017r

Metryka

 • data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 17:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 21:50

KONTROLE 2016

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

24.03.2016 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena nalezytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- sposobu wykorzystywania majątku wnoszonego do Spółki aportem w latach 1999 r. do 2015 r.
- wyrywkowej kontroli faktur za okres od grudnia 2015 do luty 2016

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-25 08:03

Podmiot kontrolujący 

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.06.2016

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego,
- wyrywkowej kontroli faktur za okres marzec 2016 do maj 2016

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-30 10:15

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

24.10.2016

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- kontroli umów kontrahentów świadczących bieżące usługi na rzecz ZPM Kołobrzeg;

- wyrywkowej kontroli faktur za okres od czerwiec 2016 r. do wrzesień 2016 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 10:16

KONTROLE 2015

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

30.03.2015

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

-  prawodłowości sporządzenia sprawozdania Zarządu spółki oraz badanie bilansu, rachunków zysku i pokrycia strat oraz zasadności wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty;

- wyrywkowej kontroli faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-31 10:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-31 10:39

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

26.05.2015 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola wyszczególnionych tematów w piśmie z dnia 15.05.2015 r. ( znak pisma PNW.0232.8.10.2015.K)

Podmiot konrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

23.06.2015

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- rozliczania energii elektrycznej, zawartych umów z kontrahentami na terenie działki 4/98;

- wyrywkowej kontroli faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-25 09:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-06-25 09:34

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

23.09.2015 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- zarządzania majątkiem Spółki i prawidłowego funkcjonowania porty jachtowego;

- funkcjonowania działu księgowo- finansowego w Spólce;

- wyrywkowej kontroli faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-09-25 10:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-25 11:01

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.12.2015 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- windykacja należności w Spółce za okres od stycznia do 29.12.2015 r.
- wyrywkowa kontrola faktur za okres wrzesień - listopad 2015 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 09:35

KONTROLE 2014

Podmiot kontrolujący

Zgromadzenie Wspólników

Termin kontroli

od 07.04.2014 r. do 14.04.2014 r.

Przedmiot kontroli

Ocena prawidłowości postępowania Zarządu Spółki ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. w temacie składania wniosku nr OR16-16722-OR1600007/11 pod nazwą  " Nabycie nieruchomości na potrzeby Portu Rybackiego Kołobrzeg" oraz wniosku OR16-61722-OR1600006/13 pod nazwą " Inwestycje w infrastrukturę oraz suprastrukturę Portu Rybackiego w Kołobrzegu"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-14 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 12:24

Podmiot kontrolujący 

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

28.04.2014 r. 

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązku przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- kontroli zakupu środków trwałych w 2013 r. ( I-IV kwartał);

- wyrywkowa kontrola faktur.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-29 11:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-29 11:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-11 08:09

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza 

Termin kontroli

25.07.2014 r.

Przedmiot kontroli

Badanie prawidłowości zawierania i realizacji umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzezcz ZPM Kołobrzeg oraz podmiotami, na których rzecz świadczy usługi ZPM.

- wyrywkowa kontrola faktur ( I-II kwartał 2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-29 08:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-29 09:54

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

17.10.2014 r. 

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie :
- windykacja należności za I - III kwartał 2014 r.
- wyrywkowa kontrola faktur ( III kwartał 2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-22 12:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-22 12:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-22 12:46

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

22.12.2014 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena nalezytej staranności wykonywania pracy przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- zarządzania majatkiem Spółki i prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego, portu hadlowego, portu rybackiego, portu pasażerskiego ( wybrane kwartały)
- wyrywkowa kontrola faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-01-16 08:32

KONTROLE 2013

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

19.03.2013 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonania obowiązku przez Zarząd Spólki i podległych pracowników w zakresie:

- planowane inwestycje i remonty, ich realizacja ( środki finansowe);

- kontroli zrealizowanych remontów i inwestycji oraz zakup środków trwałych w 2012 r.;

- wyrywkowa kontrola faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-21 08:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-21 08:26

Przedmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

24.06.2013 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania obowiązków przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- windykacji należności za I kwartał 2013 r.,

- wyrywkowa kontrola faktur,

- przegląd uchwał Zarządu Spółki oraz księgi udziałów

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-01 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-11 07:55

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

25.09.2013 r.

Przedmiot kontroli

1. Badanie poprawności zawierania i realizacji umów z podmiotami świadczacymi usługi na rzecz ZPM oraz podmiotami na których rzecz świdczy usługi ZPM

2. Badanie i ocena nalezytej staranności wykonania pracy przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:

- zarządzania majątkiem Spółki i prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego, potru handlowego, portu rybackiego, portu pasażerskiego ( wybrane kwartały)

- wyrywkowa kontrola faktur

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-27 08:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-27 08:34

Podmiot kontrolujący 

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

30.12.2013 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonywania pracy przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie :

- zarządzania majątkiem Spółki i prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego, portu handlowego, portu rybackiego, portu pasażerskiego podsumowując rok 2013.

- wyrywkowa kontrola faktur ( III kwartał )

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-31 09:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-11 07:58

KONTROLE 2012

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

28.03.2012 r.

Przedmiot kontroli

Badanie funkcjonowania Spółki w zakresie:
- kontroli zrealizowanych i rozliczonych inwestycji w IV kwartale 2011 r.
- kontroli zrealizowanych remontów w IV kwartale 2011 r.
-wyrywkowej kontroli faktur zapłaconych przez Spółkę za okres styczeń - luty 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:31

Przedmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

26.06.2012 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena nalezytej staranności wykonania pracy Zarządu Spółkii podległych pracowników w zakresie:
- windykacji należności za okres pięciu miesięcy ( styczeń- maj) 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:22

Przedmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

26.09.2012 r.

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena nalezytej staranności wykonania pracy Zarządu Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- zarządzania majątkiem i prawidłowego funkcjonowania portu jachtowego w sezonie letnim 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 09:13

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

21.12.2012 r,

Przedmiot kontroli

Badanie i ocena należytej staranności wykonania pracy przez Zarząd Spółki i podległych pracowników w zakresie:
- ochrony Portu Handlowego zgodnie z Kodeksem  ISPS
- widnykacja nalezności za okres II-IV kawrtał 2012 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:57

KONTROLE 2011

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.03.2011 r.

Przedmiot kontroli

1. Analiza postepowań przetargowych w Spółce za I kwartał 2011 r.
2. Analiza i ocena wykonywaneych remontów i inwestycji w Spółce za I kwartał 2011 r.
3. Analiza i ocena planowanych remontów i inwestycji do końca 2011 r. oraz ich zabezpieczenia finansowego

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:41

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

15.06.2011 r.

Przedmiot kontroli

Analiza dokumentacji związanej z przeprowadzoną procedurą zapytania ofertowego na ochronę portu handlowego w Kołobrzegu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:23

Przedmiot kontroli

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

28.09.2011 r.

Przedmiot kontroli

Badanie należytej staranności wykonania pracy przez ZPM Kołobrzeg w zakresie:

- windykacji należności za okres I-III kwartał ( windykacja należnści z tytułu dostaw i usług)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 08:15

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

29.12.2011 r.

Przedmiot kontroli

Badanie należytej staranności wykonania pracy przez Zarząd Spółki w zakresie:
- wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego,
- zawartych umów w okresie od 01.07.- 30.09..2011 r. ( III kwartał),
- wystawianych faktur w III kwartale 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:57

KONTROLE 2010

  

Podmiot kontrolujący

 

Rada Nadzorcza ZPM Kg

Termin kontroli

30.03.2010 r.

Przedmiot kontroli

 Badanie bilansu rachunku zysku i pokrycia strat  Badanie prawidłowości wykonania pracy przez Zarząd Spółki w tym: windykacja należności za opłaty postojowe; planowanie inwestycyjne, ich realizacja ( środki finansowe) 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-22 09:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-22 09:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-22 09:35

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza ZPM Kołobrzeg

Termin kontroli

28.07.2010 r.

Przedmiot kontroli

Badanie rachunku zysku i pokrycia strat (koszty i przychody za okres I-IV miesięcy) 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-22 09:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-22 09:53

Podmiot kontroli

Rada Nadzorcza

Termin kontroli

22.10.2010 r.

Przedmiot kontroli

Badanie prawidłowości wykonania pracy przez Zarząd Spółki w tym:
- pozyskiwanie przez Spółkę projektów finansowanych pozyskanych ze środków UE za okres 2008-2010 ( analiza i ocena)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-22 11:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:19

Podmiot kontrolujący

Rada Nadzorcza ZPM Kołobrzeg

Termin kontroli

28.12.2010 r.

Przedmiot kontroli

Badanie prawidłowości wykonania pracy przez Zarząd Spółki w tym:

- windykacja należności za opłaty postojowe, tonażowe oraz dzierżawy

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 07:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-31 14:12:52