Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki i jego kompetencje

 1. Zarząd spółki jest jednoosobowy a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu spółki.
 2. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony lub czas określony. W przypadku powołania Prezesa Zarządu na czas nieokreślony, jego mandat wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 §4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku powołania Prezesa Zarządu na okres dłuższy niż rok, jego mandat nie wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 §2 Kodeksu spółek handlowych. 
 3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
 4. Umowy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 5. Zarząd spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki i jej przedsiębiorstwa, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu spółki.
 7. Zawieranie przez spółkę umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 (trzy) lata wymaga uprzedniego zawiadomienia Zgromadzenia Wspólników.

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.

Prezes ZPM Kołobrzeg - Artur Lijewski

drukuj (Zarząd Spółki)

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-11-17 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 08:52

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18974
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-01-16 08:52:47