Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zpm.portkolobrzeg.pl

Treść strony

Zarząd Spółki i jego kompetencje

1.     Zarząd spółki jest jednoosobowy a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu spółki.
2.     Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony lub czas określony. 
W przypadku powołania Prezesa Zarządu na czas nieokreślony, jego mandat wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 §4 Kodeksu spółek handlowych. 
W przypadku powołania Prezesa Zarządu na okres dłuższy niż rok, jego mandat 
nie wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 §2 Kodeksu spółek handlowych. 
3.     Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. 
4.     Umowy z osobami wchodzącymi w skład Zarządu spółki zawiera w imieniu spółki pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

5.    Zarząd spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
6.    Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw spółki i jej przedsiębiorstwa, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu spółki.
7.    Zawieranie przez spółkę umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 (trzy) lata wymaga uprzedniego zawiadomienia Zgromadzenia Wspólników.  

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.

 Prezes ZPM Kołobrzeg - Artur Lijewski

 

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Artur Lijewski
    data publikacji: 2003-11-17 08:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 08:52

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-16 08:52