Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy ZPM Kołobrzeg. Sp. z o.o. w Kołobrzegu na dzień 30.06.2021 r, wynosi 34 149 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 ) i jest podzielony na 34 149 udziałów.

Majątek Spółki obejmuje:

 1. Majątek trwały:
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania,
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • inwestycje rozpoczęte,
  • środki transportu,
  • inne środki trwałe
 2. Majątek obrotowy, min.:
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Wartości brutto środków trwałych, stan na 31.12.2021 r.: 98 484 517,99 zł

Umorzenie, stan na 31.12.2021 r.: 30 124 071,39 zł

Wartość netto, stan na 31.12.2021 r.: 68 360 446,60 zł

drukuj (Majątek Spółki)

Sytuacja ekonomiczno- finansowa Spółki za okres 2004-2021

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17694
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 12:49:58