Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Struktura własnościowa:
 • własność miejska

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-25 07:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-18 10:00
Organizacja:
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-25 07:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-25 21:14
Zarządzenie
Ustawa z dnia  20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich określa zasady tworzenia podmiotów zarządzających  portami i przystaniami morskimi, ich organizację i funkcjonowanie.
Na tej podstawie, Rada Miejska w Kołobrzegu dnia 26 października 1999 roku postanowiła powołać podmiot zarządzający portem pod nazwą Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.
Akt notarialny z dn. 06 grudnia 1999 unormował status prawny ZPM. Od dnia 01 marca 2000 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. przejęła zarządzenie portem

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-12-09 09:25
 • zmodyfikował: Artur Lijewski
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-10 08:08
Przedmiotem działalności spółki jest:
 • zarządzanie gruntami infrastrukturą portową,
 • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju Portu
 • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej,
 • pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu,
 • świadczenie usług  związanych z korzystaniem infrastruktury portowej,
 • stanowienie i pobieranie opłat portowych
 • współudział z organami administracji samorządowej i Urzędami Morskimi w planowaniu zagospodarowania przestrzennego
 • marketing i promocja portu
 • prowadzenie statystyki portowej
 • inicjowanie i organizowanie współpracy z zagranicą w zakresie działalności portu
 • opiniowanie aktów prawnych i umów międzynarodowych w kwestiach dotyczących portu,
 • współpraca z Urzędem Morskim w zarządzaniu portem
 • świadczenie usług transportowych w zakresie obsługi portu

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-12-09 09:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-07 07:29
Źródłami przychodów podmiotu zarządzającego są:
 • Opłaty portowe,
 • Opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której podmiot zarządzający oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe,
 • Wpływy z innych tytułów.

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-12-09 09:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-25 21:10
Prokurenci:

Prokurent: Marzena Cap
Prokurent: Wiktor Popiołek

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-31 14:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-16 08:43
Przychody z działalności Zarządu Morskiego Portu Kołobrzeg przeznaczane są na:
 • Budowę, rozbudową, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
 • Realizację zadań wynikających z przedmiotu jego działalności,
 • Pokrycie jego bieżących kosztów utrzymania.

Metryka

 • opublikował: Artur Lijewski
  data publikacji: 2003-12-09 09:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-31 14:44

Opis strony

Redaguje: Szymon Grądz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21182
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-16 08:43:51